Lär känna företrädarna
för Moderaterna
Linköping

Kommunalråd, Ordförande Kommunstyrelsen och gruppledare (M)
Kommunalråd, Ordförande Social- och omsorgsnämnden
Ordförande Arbetsmarknadsnämnden

Våra politiker

4. 

Civilekonom / Egen företagare

5. 

Säljare / Säkerhetsrådgivare

6. 

Kommunikatör

7. 

Affärsjurist / Nämndordförande

8. 

Studerande

9. 

Studerande

10. 

Projektledare

11. 

Civilingenjör

12. 

Tjänsteman

13. 

Sjukhusfysiker

14. 

Leg. Sjuksköterska

15. 

Studerande

16. 

Leg. sjukgymnast

17. 

Hovslagare

18. 

Kommunalråd

19. 

Polisinspektör

20. 

Elektronikingenjör / Utvecklingschef

21. 

Verksamhetschef

22. 

Fil dr

23. 

Statstjänsteman