Lär känna företrädarna
för Moderaterna
Linköping

Våra politiker

1. 

Kommunalråd, Förste vice ordförande Kommunstyrelsen, Ordförande Stadshus AB och Gruppledare (M)

2. 

Kommunalråd, Ordförande Social- och omsorgsnämnden

3. 

Kommunalråd, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Andre vice ordförande Kretsstyrelsen

4. 

Ordförande Arbetsmarknadsnämnden, Gruppordförande fullmäktigegruppen

5. 

Ordförande Kretsstyrelsen, Ordförande Bildningsnämnden, Första vice ordförande Kommunfullmäktige

6. 

Ordförande Tekniska verken

7. 

Ordförande Lejonfastigheter

8. 

Ordförande Sankt Kors, Ersättare Kommunfullmäktige

9. 

Gruppledare Bygg- och miljönämnden, Ledamot Fullmäktige

10. 

Gruppledare Kultur- och Fritidsnämnden, Ersättare Kommunfullmäktige

11. 

Gruppledare Vård- och äldreomsorgsnämnden, Ledamot Kommunfullmäktige

12. 

Gruppledare Barn- och ungdomsnämnden, Ledamot Fullmäktige, Sekreterare Kretsstyrelsen

13. 

Ordförande Moderaterna Berga-Johannelund, Förste vice ordförande Kretsstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige

14. 

Styrelseledamot Stångåstaden

15. 

Representant Moderatkvinnorna, Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

16. 

Representant Moderata Seniorer

17. 

Ordförande MUF Linköping, Ersättare Social- och omsorgsnämnden

18. 

Ordförande MST Linköping, Ersättare Bildningsnämnden

19. 

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

20. 

Ledamot kommunfullmäktige, Styrelseledamot Tekniska Verken & Linköping Science Park
Laddar...