Agneta Lantz

Ordförande Valkebo, Gruppledare Kultur- och Fritidsnämnden, Ersättare Kommunfullmäktige

Fil dr