Vår politik

Linköping är en fantastisk stad i stark tillväxt! Men även hos oss måste de stora samhällsproblemen lösas. Vi är partiet för ordning och reda och som tar ansvar för att ta få stopp på gängkriminaliteten, motverka långtidsarbetslösheten och lösa engergikrisen.