Vårt kommunala handlingsprogram

I Moderaternas Linköping ges människor möjligheten att själva utforma sitt eget liv och förväntas också ta ansvar för sin livssituation. Oavsett om man bor i staden eller på landsbygden ska man ha goda förutsättningar att leva ett gott och självständigt liv. Detta åstadkommer politiken främst genom att inte stå i vägen för den enskilda men också genom att sträcka ut en hjälpande hand när det egna skyddsnätet inte räcker till. Genom en låg skattesats samt frånvaro av onödiga regleringar och kommunal konkurrens blir idéer till verklighet. Hela kommunen ska också vara trygg för invånarna som lever här – ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt bostadsområde eller på vägen hem kvällstid. I en politiskt rörig tid ska linköpingsborna känna sig trygga med att vi moderater vill och kan ta ansvar samt få saker gjorda.

Linköpings kommuns ekonomi är i grunden god men för den delen innebär det inte att kommunens resurser är obegränsade. För oss moderater är det avgörande att kunna prioritera det som är viktigt. Kommunens kärnverksamhet ska hålla en hög kvalitet för att kommuninvånare ska kunna känna sig trygga med att deras barn har en skola som förmedlar kunskap och att äldreomsorgen tar väl hand om en när åldern tagit ut sin rätt. Genom att prioritera kärnverksamheten, säga nej till dyra prestigeprojekt och se till att skattepengar inte försvinner i ineffektiva verksamheter ser vi moderater utrymme för en skattesänkning. I grunden är det för oss en frihetsfråga att människor får behålla mer pengar att själva disponera över. Vi moderater vill därför se en skattesänkning kommande mandatperiod.