Niklas Borg

Niklas Borg

Kommunalråd, Förste vice ordförande Kommunstyrelsen, Ordförande Stadshus AB och Gruppledare (M)

Mitt Linköping: framtidstro, trygghet och gemenskap

Som gruppledare för Moderaterna i Linköping är min drivkraft att Linköping ska fortsätta vara en kommun som präglas av framtidstro, utveckling och där alla kan känna trygghet.

Jag vill att det du gör ska betyda något, att ansträngning ska löna sig och att det ska vara möjligt att lyckas oavsett var du kommer ifrån.

För att det ska vara möjligt behöver vi på allvar ta tag i de stora samhällsproblemen: den grova brottsligheten, långtidsarbetslösheten och energikrisen.

Jag vill se fler poliser i Linköping. Fler poliser som får bättre verktyg för att komma åt de kriminella gängen. Jag vill se att staten tar ansvar för flyktingmottagandet så att vi i Linköping kan få en rimlig chans att hantera den stora integrationsskuld som lagts i knät på oss och jag vill se en satsning på kärnkraften för att inte energikrisen ska stoppa nya företagsetableringar i Linköping och gräva ännu större hål i Linköpingsbornas plånbok.

Vi ska fortsätta bygga Linköping tryggt tillsammans med polisen. Betydligt mer kamerabevakning, utökad satsning på kommunala ordningsvakter och fler fältare och andra delar av socialtjänsten ska finnas nära Linköpingsborna, ute i våra bostadsområden.

Linköping är fantastiskt! Jag har bott här hela mitt liv och älskar den här staden. Men det krävs att vi tar de stora samhällsproblemen på allvar för att det ska kunna fortsätta vara så och jag är beredd att ta ansvar för det svåra arbetet.

Vem är Niklas Borg?

Jag är född i Linköping 1976 och uppväxt i de södra stadsdelarna. Har bott i Vidingsjö, Berga, Ekholmen, Tornby och de senaste 13 åren i Linghem, där jag bor tillsammans med min fru och våra två barn.

Jag har bott i Linköping hela mitt liv och få personer har ett lika stort hjärta för
vår stad som jag.

Jag har läst ekonomi på Linköpings Universitet och har jobbat ganska många år i IT-branschen innan jag 2005 började bygga upp ett e-handelsföretag i fritidssektorn. Att vara företagare har varit en stor del av mitt liv de senaste 15 åren och en viktig erfarenhet att ha med sig in i uppdraget att leda Linköpings politiska styre.

På fritiden trivs jag allra bäst till sjöss, segling är en av mina stora passioner i livet.

Mitt politiska engagemang startade redan i unga år och på riktigt i valrörelsen 1994. Tillbaka i tiden har jag framförallt arbetat med socialpolitiska frågor och bl.a. varit ordförande i Socialnämnden i Linköping 2007-2014.