Elsa Ericsson

Gruppledare Bygg- och miljönämnden, Ledamot Fullmäktige