Kommunfullmäktige gruppmöte 2 december 2024

2 dec
17:30 – 
 20:30
Storgatan 43

Välkommen till KF-gruppmöte 2/12-2024

Tid: 2023-12-02, kl. 17:30

Plats: Verde, Stadshuset

Vill du som medlem närvara skickar du då ett mail till leif.bronsen@linkoping.se