Carl-Erik Jonsson

Ordförande Moderaterna Berga-Johannelund, Förste vice ordförande Kretsstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande Moderaterna Berga-Johannelund
Första vice ordförande Kretsstyrelsen
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Barn- och ungdomsnämnden