Ture Sandberg

Ordförande MUF Linköping, Ersättare Social- och omsorgsnämnden