Fredrik Lundén

Ordförande Arbetsmarknadsnämnden, Gruppordförande fullmäktigegruppen

Linköping min hemstad!

I mitt Linköping ska företagsklimatet vara i topp, hela Linköping ska leva och alla Linköpingsbor ska känna sig behövda och bidra till vår fina kommun.

Hela vår kommunala kärnverksamhet utgår ifrån att vi har framgångsrika företagare som väljer att satsa i Linköping. Det ger möjlighet till anställningar och därmed resurser till skolan och omsorgen.

För att de ska välja Linköping måste företagsklimat och bemötande vara i toppklass. Det ska var enkelt att var entreprenör i Linköping!

Det är viktigt att kommunen håller ihop i alla dess delar, Linköping är en av Sveriges större”landsbygdskommuner” sett till antalet innevånare. Det måste finnas möjlighet att bygga sitt hus på landet och även där ha tillgång till skolor, dagis och övrig service.

I Linköping måste fler bidra till vår välfärd, i Linköping har antalet familjer som uppbärförsörjningsstöd stadigt ökat genom åren. Nu är dock den trenden äntligen bruten och antalet hushåll sjunker, en trend som måste fortsätta. Genom heltidsaktiveringen sänder vi en tydlig signal att försörjningsstöd inte är ovillkorat. Man ska delta på heltid för att bli anställningsbar, det kan vara arbetspraktik, språkträning eller liknande.

Vem är Fredrik Lundén?

Jag är född och uppvuxen i Linköping, de första åren i Landeryd för att sedan växa upp på en gård utanför Linghem.

Efter mina studier till Lantmästare har jag arbetat inom de gröna näringarna i närmare 30 år. Jag började med att sälja av växtskyddsmedel till lantbrukare i regionen, och min karriär som anställd avslutades som marknadsdirektör på Väderstad AB med ansvar för 100-tals anställda och 12 dotterbolag runt om i världen. Jobbet har tagit mig till så många intressanta personer och plaster, erfarenhet som jag har nytta av varje dag. 

Sedan dess arbetar jag med att utveckla företag inom de gröna näringarna dels genom styrelsearbete, dels med att rekrytera nya ledare inom de gröna näringarna. 

Efter valet 2018 tar uppdraget som ordförande arbetsmarknadsnämnden en stor del av min tid.

På min fritid så gillar jag att resa och uppleva nya kulturer, när det är säsong tar jag gärna en jakttur i skogen med vår münsterländertik Lina.