Amanda Havéus

Ordförande MST Linköping, Ersättare Bildningsnämnden