Annika Krutzèn

Kommunalråd, ordförande social- och omsorgsnämnden

Jag älskar vår stad Linköping!

Jag älskar vår stad Linköping och drivs av att göra den bättre för oss alla som bor här.

Som boende i Linköping ska du kunna känna dig trygg. Du ska kunna känna en trygghet över att kommunens omsorg håller en hög kvalitét och finns där när du behöver den. Linköping ska ligga i framkant gällande sin omsorg. 

Att kunna gå ut på kvällen själv ska vara självklart i Linköping. Vi ska möta upp för att öka trygghetskänslan för alla invånare, samtidigt som vi också ska visa att vissa handlingar får konskevenser.

Våra barn ska få den bästa möjliga start i livet som det går. Förskolorna och skolorna ska ha en hög kvalitét och de anställda ska ha tid och möjlighet att möta upp alla barn på det sätt som just de behöver. Våra barn ska växa upp i trygga områden som erbjuder både aktiviteter och gemenskap. Där det finns möjlighet att utöva sin idrott och där det går att trivas.

Vem är Annika Krutzén?

jag är född i Motala 1985 och flyttade till Linköping 2008 under tiden som jag studerade på universitetet.

Efter mina studier på Linköpings universitet började jag att arbeta på bank. Efter ett antal år på flera olika bankkontor, huvudkontoret och regionkontoret började jag bli mer och mer politiskt engagerad.

I april 2018 blev jag vice ordförande i socialnämnden och sedan 2019 har jag förmånen att få vara kommunalråd med ansvar för sektorn välfärd och socialpolitik.