Annika Krutzén

Kommunalråd, Ordförande Social- och omsorgsnämnden

Jag älskar vår stad Linköping!

Jag älskar vår stad Linköping och drivs av att göra den bättre för oss alla som bor här.

Som boende i Linköping ska du kunna känna dig trygg. Du ska kunna känna en trygghet över att kommunens omsorg håller en hög kvalitet och finns där när du behöver den. Linköping ska ligga i framkant gällande sin omsorg. Därför behöver vi fortsätta att bygga flera LSS- och äldreboenden. Om det är så att omsorgen inte fungerar på det sätt du vill eller inte kan leverera det som du förväntar dig måste du få välja bort en utförare. Att välja är en viktig del av kunna forma livet som varje person vill ha det.

 

Att kunna gå ut på kvällen själv ska vara självklart i Linköping. Vi ska möta upp för att öka tryggheten för alla invånare, samtidigt som vi också ska visa att vissa handlingar får konsekvenser. Samhället är idag ofta bra på att hitta lösningar för personer som vill fly undan våld, framförallt våld i nära relationer. Men att fly från någon är inte att leva, det är att överleva. Vi behöver rikta om fokus till att det är förövaren som ska begränsas, inte den som är utsatt.

Våra barn ska få den bästa möjliga start i livet som det går. Förskolorna och skolorna ska ha en hög kvalitet och de anställda ska ha tid och möjlighet att möta upp alla barn på det sätt som just de behöver. Våra barn ska växa upp i trygga områden som erbjuder både aktiviteter och gemenskap. Där det finns möjlighet att utöva sin idrott och där det går att trivas.

Vem är Annika Krutzén?

Född 1985 i Motala och som många andra var det universitet som drog. Sedan 2008 är Linköping platsen som kallas hem och kärleken till staden består.

Efter mina studier på Linköpings universitet började jag att arbeta på bank. Efter ett antal år på flera olika bankkontor, huvudkontoret och regionkontoret började jag bli mer och mer politiskt engagerad.

I april 2018 blev jag vice ordförande i Socialnämnden och sedan 2019 har jag förmånen att få vara kommunalråd med ansvar för sektorn välfärd och socialpolitik. De sociala frågorna är oerhört gripande och när engagemanget har gripit tag så är det svårt att släppa. Att fler barn ska få växa upp under trygga förhållanden, att kvinnor som misshandlas ska kunna lämna och inte bara överleva utan också bygga sig ett liv. Att de barn som vägrar gå till skolan ska få med sig verktyg och insatser som gör att de faktiskt kan få en utbildning och en bättre start i livet. Och att föräldrar som har olika svårigheter med att hantera sina barn får den hjälp och stöttning som de behöver.