Johan Nordlander

Gruppledare Barn- och ungdomsnämnden, Ledamot Fullmäktige, Sekreterare Kretsstyrelsen