Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet […]

Hemlösheten minskar i Linköping

Hemlösheten minskar i Linköping Mellan 2017 och 2023 minskade antalet hemlösa personer i Linköpings kommun från 639 personer till 350 personer. För ett par veckor sedan släpptes Socialstyrelsens hemlöshetsrapport. Sammanfattningsvis visar rapporten att det sedan den förra kartläggningen 2017 är något färre som befinner sig i akut hemlöshet. Fortfarande är det dock fler än 27 […]

Skärpt kontroll och uppföljning av äldreomsorgen

Skärpt kontroll och uppföljning av äldreomsorgen Nu skärper Linköpings kommun uppföljningen inom äldreomsorgen. Syftet är att säkerställa att uppdrag och avtal följs och att vården och äldreomsorgen håller en hög och jämn kvalitet. De senaste åren har brister inom äldreomsorgen uppmärksammats inom såväl kommunal som privat regi. Senast hos Attendo i Lambohov, efter att det […]

Nu byggs nya Fenomenmagasinet

Nu byggs nya Fenomenmagasinet Nu är ett första spadtag för Fenomenmagasinets nya hus taget. De nybyggda lokalerna beräknas stå klara under andra halvan av 2025 . Det symboliska spadtaget blev i sann Fenomenmagasinet-anda med en hemmabyggd grävskopemaskin som sattes igång av förskolebarn från Skattegårdens förskola och avdelningen Mulle meck. – Äntligen är grävskopan i marken. […]

Positivt bokslut men tuffa ekonomiska tider

Positivt bokslut men tuffa ekonomiska tider Linköpings kommuns resultat för 2023 visar plus 370 miljoner kronor, vilket är 510 miljoner kronor bättre än budgeterat. Flera av verksamheterna går dock med minussiffror. Det positiva resultatet beror bland annat på en uppgång på de finansiella marknaderna, realisationsvinster vid försäljning av placeringar samt ökade skatteintäkter. Under 2024 beräknas […]

Uppdaterad avgift för parkering på gatumark

Uppdaterad avgift för parkering på gatumark I april 2024 träder nya avgifter och tidsreglering för parkering på kommunala gator i kraft. Syftet med förändringarna är att öka tillgängligheten och framkomligheten på stadens gator. Det förväntas även gynna handel, restaurang och service i innerstaden. Under hösten 2023 har parkeringsavgifterna på kommunala gator setts över. För att […]

Linköping säger Ja till säkerhetszoner

LINKÖPING SÄGER JA TILL SÄKERHETSZONER Konflikter i kriminella gäng leder till sprängningar, skjutningar och skapar otrygghet i Linköping och i hela Sverige. Regeringen har bett Linköpings kommun att komma med inspel och synpunkter på att införa säkerhetszoner vilket innebär utökade möjligheter för polisen att kroppsvisitera personer och genomsöka fordon för att kunna förebygga brott och […]

Ny satsning för att förebygga det sexuella våldet!

Ny satsning för att förebygga det sexuella våldet! Idag skriver Corren om det samarbete, såkallad IOP som social- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med Novahuset. Ett viktigt samarbete då den verksamhet som Novahuset bedriver är värdefull för alla som kommer i kontakt med dom. Samarbetet innebär satsningar på fler föreläsningar i skolor och […]

Bättre hemliga lägenheter för våldsutsatta

Bättre hemliga lägenheter för våldsutsatta Att bryta upp från en våldsam partner kan tyvärr vara svårt. ”Behöver jag flytta till en annan stad? Var ska barnen gå i skolan?” Förra året avsatte kommunen pengar för att rusta upp sina akutboenden och öka förmågan att ge stöd till den drabbade, så att fler ska kunna bo […]

Nu slopas kravet på papperskvitton!

Nu slopas kravet på papperskvitton! Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort. Det innebär att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Förslaget medför tidsmässiga och ekonomiska besparingar för många företag, framför allt eftersom de […]