13 februari, 2024

Skärpt kontroll och uppföljning av äldreomsorgen

Aktuellt

Skärpt kontroll och uppföljning av äldreomsorgen

Nu skärper Linköpings kommun uppföljningen inom äldreomsorgen. Syftet är att säkerställa att uppdrag och avtal följs och att vården och äldreomsorgen håller en hög och jämn kvalitet.

De senaste åren har brister inom äldreomsorgen uppmärksammats inom såväl kommunal som privat regi. Senast hos Attendo i Lambohov, efter att det framkommit brister i bland annat larmhanteringen.

– Under mitt första år som ordförande har jag följt med många medarbetare under deras arbetspass. Det jag har sett är en överlag bra vård och äldreomsorg. Samtidigt kan jag konstatera att kvaliteten är för ojämn och lägstanivån för låg. Så kan vi inte ha det, säger Jonatan Hermansson (S), vård- och äldreomsorgsnämndens ordförande.

På vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde den 15 februari kommer nämnden ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att skärpa uppföljningen och säkerställa nödvändig kompetens för detta. Uppdraget omfattar även att återkomma med förslag på skärpta och förtydligade krav inför nya avtal.

 

– Att Linköping har en god vård och äldreomsorg står högt på Tillsammans för Linköpings agenda. Då är det av yttersta vikt att vi snabbt upptäcker brister. Både utförare och beställare av äldreomsorg har ett stort ansvar att dokumentera dialogen dem emellan, för att Vård och äldreomsorgsnämnden ska kunna kräva sanktioner gentemot utförare som inte sköter sig. Detta gäller verksamheter som bedrivs i både kommunal och privat regi säger Anita Jonasson Kroon (M).