01 juli, 2024

Ny lag om kvittohantering underlättar för företagare

Aktuellt

Ny lag om kvittohantering underlättar för företagare

Från och med den 1 juli 2024 har en ny lag trätt i kraft som förändrar hur kvitton hanteras i Sverige.

Den nya lagen innebär att företag inte längre behöver spara papperskvitton för bokföringsändamål. Genom att digitalisera kvitton via skanning eller fotografering kan företag nu slippa den tidigare administrativa bördan. Tidigare krävdes att företag sparade papperskvitton i tre år, vilket medförde höga kostnader och tidskrävande administration. Enligt regeringen kommer denna förändring att spara svenska företag cirka 3,9 miljarder kronor årligen. Lagen är ett steg mot att förenkla företagsregler och anpassa dem till den digitala utvecklingen.

Minskade kostnader och ökad effektivitet

En av de största fördelarna med den nya lagen är de minskade kostnaderna för företag. Att hantera och lagra papperskvitton har varit en betydande kostnad, både i form av tid och pengar. Med digitalisering av kvitton kan företag nu enkelt lagra och organisera sina kvitton elektroniskt, vilket inte bara sparar utrymme utan också gör det enklare att hitta och använda kvitton vid behov. Dessutom minskar risken för att viktiga dokument försvinner eller förstörs.

Regeringen uppskattar att de svenska företagen totalt kommer att spara omkring 3,9 miljarder kronor årligen tack vare de minskade administrativa kostnaderna. Denna besparing kan istället investeras i andra delar av verksamheten, vilket bidrar till en mer effektiv och produktiv affärsverksamhet.

– Att underlätta för landets företagare ska vara självklart för en moderatledd regering, att slopa kravet att spara papperskvitton är efterlängtat av företagen, säger Niklas Borg, kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.