19 januari, 2024

Bättre hemliga lägenheter för våldsutsatta

Aktuellt

Bättre hemliga lägenheter för våldsutsatta

Att bryta upp från en våldsam partner kan tyvärr vara svårt. ”Behöver jag flytta till en annan stad? Var ska barnen gå i skolan?” Förra året avsatte kommunen pengar för att rusta upp sina akutboenden och öka förmågan att ge stöd till den drabbade, så att fler ska kunna bo kvar i Linköping.

I skrivande stund bor ungefär tio personer i kommunens akutboenden för dem som utsatts för våld i nära relation, nästan alla är kvinnor. Det handlar om Linköpingsbor som akut har behövt hitta en annan bostad.

Var lägenheterna finns är hemligt, men de ligger i olika delar av Linköping och tillhör olika fastighetsägare. Tidigare har de ofta varit slitna och spartanskt möblerade, men nu har de med en riktad satsning på 1,5 miljoner kronor kunnat rustas upp.

– Det här är en jätteviktig målgrupp. Det är liv vi pratar om. Då måste de få ett bra boende och ett bra omhändertagande. Satsningen har både gått till upprustning och andra förstärkningar i arbetet med våldsutsatta, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Stort behov av hjälp efter den akuta fasen

Vi möter upp Annika Krutzén och två socialsekreterare som vill vara anonyma, både för sina klienters och sin egen skull, i en av kommunens 13 akutlägenheter. Den ligger i ett vanligt bostadsområde och är välkomnande inredd med både möbler och det mest basala, som till exempel tv, kaffebryggare och mikrovågsugn, men också leksaker och en säkerhetsdörr.

Lägenheterna är aldrig belägna på markplan, samtliga har titthål, och det är låsta portar med tagg. Det finns inget på utsidan som antyder att det är en plats där någon kan hålla sig undan från en våldsam partner.

Förutom bättre boenden där en våldsutsatt kvinna, som det oftast handlar om, och hennes barn faktiskt kan trivas, så har kommunen påbörjat ett arbete att förstärka den omkringliggande hjälpen. Att fly till en trygg plats är ett första steg, men sedan väntar en lång rad praktiska saker som den drabbade kvinnan behöver hjälp med.

– Hur ska jag göra med min post? Behöver jag ansöka om någon form av skyddade uppgifter? Hur är det med mitt bankkonto? Har han tillgång till det? Behöver man gå till banken och spärra saker? Hur gör man med barnbidraget? Det blir otroligt mycket praktiska frågor att ta tag i. Det kan finnas ett brottmål hos polisen, och det kan finnas en vårdnadstvist. Nu har vi större möjligheter att hjälpa, säger en av socialsekreterarna.

Fler ska kunna få stöd på hemmaplan

Varje ärende kräver en noggrann samlad bedömning av rätt åtgärder, där polisens uppfattning av eventuell hotbild väger tungt. Under 2023 var cirka 20 Linköpingsbor som utsatts för våld i nära relation placerade på annan ort, oftast för att hotbilden var så stark. Det var för farligt att stanna i samma stad. Men vid vissa fall har en placering på annan ort också berott på att stödinsatserna i Linköping inte har räckt till.

– Det är en hemsk situation för de kvinnor och män som måste flytta till ett säkrare boende på annan ort. Det är också väldigt hemskt för barnen som rycks upp från skolan och kompisar. De får inte ha sociala medier och de får inte tala om varför de har flyttat. Vi hoppas därför kunna hitta lösningar där man kan bo kvar i Linköping och få stödet här i stället. Men självklart bara i de fall där hotbilden inte är bedömd att vara så stark, säger Annika Krutzén (M).

I de fall där både bostad och praktisk hjälp kan erbjudas hemma i Linköping blir det en stor vinst både för den drabbade och dennes barn. Samtidigt blir det i förlängningen en lägre kostnad för kommunen, än att placera familjen på annan ort.

Social- och omsorgsnämnden har ett sparkrav, och att i lägre utsträckning ha dyra placeringar på andra orter är ett av flera sätt att minska nämndens underskott. Samma utgångspunkt gäller för ungdomar och placeringar på HVB-hem, därför har kommunen planer på att starta ett eget HVB-hem. Kommunens mål har hela tiden varit att inte placera ungdomar och våldsutsatta på annan ort än när det är absolut nödvändigt, men tidigare har det inte funnits tillräckliga resurser för att kunna ge akut stöd under dygnets alla timmar.

Text: Björn Öberg

Läs mer här:

https://www.linkoping.se/nyheter/nyheter/battre-hemliga-lagenheter-for-valdsutsatta/?fbclid=IwAR1wuW4zOp6BrwpeYMykUcZvTaPv_HfWiEYF78-DCvRFr8TGluws_8UZ8eY

https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/hemliga-lagenheterna-rustas-upp-det-handlar-om-liv-och-dod/r3ozp68r?fbclid=IwAR18Ee5tVJ6B9qX5zSB0bclKr95HrjAQgmWBKdmyei1HE1bWo-aQN_T-Yhg