22 januari, 2024

Ny satsning för att förebygga det sexuella våldet!

Aktuellt

Ny satsning för att förebygga det sexuella våldet!

Idag skriver Corren om det samarbete, såkallad IOP som social- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med Novahuset.

Ett viktigt samarbete då den verksamhet som Novahuset bedriver är värdefull för alla som kommer i kontakt med dom.

Samarbetet innebär satsningar på fler föreläsningar i skolor och en digital ”mottagning” online som erbjuder information, stöd och hjälp till alla som blivit utsatta för sexuellt våld.

Att arbeta med det förebyggande, kunskapshöjande genom att föreläsa i skolor är en viktig del i IOP:n och det är glädjande att se att så många skolor efterfrågar deras besök.