23 januari, 2024

Linköping säger Ja till säkerhetszoner

Aktuellt

LINKÖPING SÄGER JA TILL SÄKERHETSZONER

Konflikter i kriminella gäng leder till sprängningar, skjutningar och skapar otrygghet i Linköping och i hela Sverige.

Regeringen har bett Linköpings kommun att komma med inspel och synpunkter på att införa säkerhetszoner vilket innebär utökade möjligheter för polisen att kroppsvisitera personer och genomsöka fordon för att kunna förebygga brott och öka tryggheten i olika stadsdelar.

M+S styret i Linköping tycker att det här är ett av flera verktyg som polisen behöver få för att kunna trycka tillbaka de kriminella gängen.

Steg för steg, i Linköping och i hela landet blir det svårare att vara kriminell.