19 februari, 2024

Hemlösheten minskar i Linköping

Aktuellt

Hemlösheten minskar i Linköping

Mellan 2017 och 2023 minskade antalet hemlösa personer i Linköpings kommun från 639 personer till 350 personer.

För ett par veckor sedan släpptes Socialstyrelsens hemlöshetsrapport. Sammanfattningsvis visar rapporten att det sedan den förra kartläggningen 2017 är något färre som befinner sig i akut hemlöshet. Fortfarande är det dock fler än 27 000 personer i Sverige som är hemlösa, enligt någon av Socialstyrelsens fyra definitioner av hemlöshet. Rapporten visar också att det är över 9 400 barn i Sverige som har minst en förälder som är hemlös och att över 1 800 barn bor i akuta eller tillfälliga boenden.

I Linköping går utvecklingen åt rätt håll.

– Det är glädjande att det är färre personer som är hemlösa här i Linköping nu än 2017. Sedan dess har vi utvecklat vårt arbete och vi ser att det ger resultat, säger ordföranden i social- och omsorgsnämnden, Annika Krutzén (M).

Samordning av bosociala frågor

Sedan 2017 har Linköpings kommun arbetat mer systematiskt med hemlöshetsfrågor.

– 2020 bildade vi Boendeenheten som sedan dess samordnar bosociala frågor. Det har gett oss förutsättningar att arbeta mer samordnat och systematiskt med stöd till personer med någon typ av bosocial problematik, säger Tina Andersson, avdelningschef för Avdelning vuxna på Socialförvaltningen.

– Att som handläggare arbeta med bosocial problematik innebär att möta människor i en mycket komplex livssituation och det är ett eget kompetensområde inom socialtjänsten.

Samarbete med andra aktörer är viktigt och kommunen arbetar i nära samverkan med fastighetsägare/hyresvärdar med ett motivationsarbete för att den enskilde ska ta emot stöd eller med planering för en eventuell behandling på HVB (hem för vård eller boende).

Fortsatt satsning på att minska hemlöshet

Hösten 2022 fastställde social- och omsorgsnämnden en handlingsplan mot hemlöshet. Handlingsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för att fler ska få egen bostad genom att målgrupperna får rätt insats och rätt boende vid rätt tidpunkt. Socialförvaltningen arbetar för att genomföra handlingsplanen. Till exempel har förvaltningen nyligen börjat att arbeta enligt metoden “Bostad först”, som ingår i Socialstyrelsen nationella riktlinjer.

– Tanken i Bostad först är att personen erbjuds en bostad utan krav på att vara nykter eller drogfri, eller utan krav på att ha genomgått någon form av behandling. Istället erbjuds stöd och behandling när personen har fått en bostad. Vi tror att det här “omvända” perspektivet gör personen mer motiverad att till exempel ta sig ut ett beroende, säger Tina Andersson.

Den som behöver stöd

Den som har en problematik kopplat till boendesituationen är välkommen att ta kontakt med Linköpings kommun. Inom ramen för just insatsen “Bostad först” finns inga krav på drogfrihet, däremot krav på att sköta åtagande som hyresgäst i likhet med alla som hyr en bostad, som att betala hyran, sköta sin lägenhetet och inte störa sina grannar. En del andra insatser har krav på drogfrihet. Via länken nedan hittar du kontaktuppgifter till kommunen.