25 januari, 2024

Uppdaterad avgift för parkering på gatumark

Aktuellt

Uppdaterad avgift för parkering på gatumark

I april 2024 träder nya avgifter och tidsreglering för parkering på kommunala gator i kraft. Syftet med förändringarna är att öka tillgängligheten och framkomligheten på stadens gator. Det förväntas även gynna handel, restaurang och service i innerstaden.

Under hösten 2023 har parkeringsavgifterna på kommunala gator setts över. För att minska belastningen på gatorna och samtidigt öka tillgängligheten och framkomligheten i staden har Linköpings kommun beslutat att avgifterna för att använda dessa parkeringsplatser bör ändras. I innerstaden/city kommer även tidsregleringen på gatuparkeringarna att ändras.

– Linköping ska vara tillgängligt för alla, vilket färdmedel man än väljer. Målet med dessa förändringar är att skapa en tryggare, lugnare och mer tillgänglig trafikmiljö för alla som rör sig i staden, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Främst till för snabba ärenden

Gatuparkeringarna i innerstaden är främst till för att den som ska göra ett snabbt ärende smidigt ska kunna parkera för att sedan lämna parkeringsplatsen inom 30 minuter (i de yttre delarna av innerstaden finns även ett antal platser med tidsbegränsning på 1 respektive 2 timmar). I nuläget är denna typ av parkeringar avgiftsbelagda och tidsbegränsade mellan klockan 8-18 på vardagar och 8-15 på lördagar, efter dessa tider är det gratis att parkera fram tills klockan 8 nästkommande dag.

– Den nuvarande tidsbegränsningen bidrar till att parkeringsplatserna efter klockan 18 på vardagar och 15 på lördagar ofta är upptagna av personer som planerar stå där över natten. Vi behöver därför ändra tiderna för att skapa bättre förutsättningar för parkering i samband med kortare ärenden under öppettiderna i city, berättar Anna Wallroth, gruppchef infrastruktur, Linköpings kommun.

Gynnar öppettiderna för handel, restaurang och service

Från och med 2 april 2024 kommer samtliga gatuparkeringsplatser i city vara tidsbegränsade mellan klockan 8-22 alla dagar och avgiftsbelagda dygnet runt. Detta matchar öppettiderna för handel, restaurang och service bättre och förväntas leda till ett större antal lediga parkeringsplatser även efter klockan 18 på vardagar och klockan 15 på lördagar.

För att gynna handeln i city än mer kommer priset för att parkera på 30-minutersparkeringarna ändras från 13 till 10 kr i halvtimmen.

– En levande stadskärna är en viktig del i framtidsstaden Linköping. Vi vill gynna verksamheterna i city och genom den här förändringen för korttidsparkeringar bedömer vi att de kommer bli ännu mer attraktiva för invånarna och stärka konkurrensen gentemot andra handelsområden, säger Stefan Erikson (M).

Priset för att parkera på 1- och 2 timmarsparkeringarna kommer att ändras från 13 till 17 kr i timmen. Syftet är att bättre matcha prisbilden i p-husen och på kvartersmark för att istället styra trafiken dit. En ökad beläggning i stadens p-hus och på övrig kvartersmark kommer leda till säkrare och lugnare gator samt fler tillgängliga gatuparkeringar till dem som verkligen behöver dessa platser.

Uppdaterad avgift för boendeparkering

I de områden (förutom innerstaden/city) där det finns avgiftsbelagda gatuparkeringar finns det även möjlighet för boende att söka tillstånd för boendeparkering. Om man har ett sådant tillstånd får man nyttja alla gatuparkeringar i stadsdelen där man bor till en fast månadskostnad. Även denna avgift kommer att regleras under våren.

– Det är idag stor prisskillnad mellan boendeparkeringstillstånden på kommunal gatumark och motsvarande på kvartersmark, vilket leder till att många boende väljer att stå på gatumark trots att det finns tillgängliga platser på kvartersmark, berättar Anna Wallroth.

Hon fortsätter:

– Höjd avgift för parkeringstillstånd på gatuparkeringar förväntas leda till att parkeringarna på kvartersmark blir ett mer attraktivt alternativ för de boende. Detta antas i sin tur leda till fler lediga parkeringsplatser på gatumark och en mindre andel söktrafik. Resultatet av detta är en betydligt lugnare, säkrare och mer tillgänglig trafikmiljö.

Senast taxan för parkering på gatumark ändrades var 2011 på grund av påslag för moms, dessförinnan fattades beslut 2004.

Här kan du läsa mer om uppdateringarna för parkering på kommunens gatuparkeringar:

https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/parkering/uppdatering-av-parkeringsavgifter-2024/