19 januari, 2024

Nu slopas kravet på papperskvitton!

Aktuellt

Nu slopas kravet på papperskvitton!

Regeringen föreslår att kravet på att ursprungligt räkenskapsmaterial ska bevaras under viss tid tas bort. Det innebär att räkenskapsmaterial som kommer in till eller upprättas av ett företag i pappersform inte ska behöva bevaras om det digitaliseras. Förslaget medför tidsmässiga och ekonomiska besparingar för många företag, framför allt eftersom de slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid.

– Att underlätta för landets företagare ska vara självklart för en moderatledd regering.
Att slopa kravet att spara papperskvitton är efterlängtat av företagen. Den 1/7 i år blir det verklighet. Äntligen! Säger Niklas Borg (M), kommunalråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Dessutom föreslås en modernisering av regeln om s.k. kombiuppdrag. Ett sådant uppdrag innebär att ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för biträde vid bokföringen och för revision. Den nuvarande regleringen är svårtillämpad i en modern kontext och den föreslagna moderniseringen leder till att företagen får lättare att anlita en revisor och samtidigt använda de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Läs lagrådsremissen här:

https://www.regeringen.se/contentassets/e3f9e79874544ae68b9de03757549e4f/avskaffat-krav-pa-bevarande-av-rakenskapsinformation-i-original.pdf