Fortsatt positiv utveckling för företagsklimatet i Linköping!

Fortsatt positiv utveckling för företagsklimatet i Linköping! Linköpings företagsklimat har visat på en stadigt positiv utveckling de senaste åren. Enligt den senaste enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv har staden gjort framsteg som uppskattas av det lokala näringslivet. Moderaterna i Linköping har varit en drivande kraft bakom många av dessa förbättringar genom ett aktivt och engagerat arbete […]

Första etappens trygghetskameror sitter uppe

Första etappens trygghetskameror sitter uppe För två år sedan installerades den första av kommunens totalt 15  trygghetskameror. Kamerorna är en viktig del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och har haft en avgörande roll i flera fällande domar.  Den 12 augusti 2022 installerades den första kameran och fram till nu har kommunen installerat totalt 15 […]

Slottsparken öppnas upp för fler i sommar!

Slottsparken öppnas upp för fler i sommar! Niklas Borg, Christel Storm & Kristina Edlund Foto: Leif Bronsén   Efter en överenskommelse mellan kommunen och landshövdingen kommer allmänheten att erbjudas kostnadsfria guidade turer i Slottsparken under sommaren. Totalt handlar det om 15 tillfällen.   Linköpings slott och den tillhörande Slottsträdgården, även kallad Slottsparken, ligger centralt och […]

Tycker du att vitt snus och vanligt snus borde förbjudas?

Rädda det vita snuset från Bryssels byråkrater! Det tobaksfria vita snuset är en svensk produkt, som de senaste åren blivit populärt – inte minst som ett alternativ till cigaretter. Det vita snuset regleras i nuläget inte på EU-nivå och därför säljs det i dag lagligt i fler EU-länder än bara Sverige. Tyvärr finns det starka krafter som vill annorlunda. […]

Tycker du att aborträtten borde grundlagsskyddas i EU?

Grundlagsskydda aborträtten. Allt annat är fel. Rätten till abort är en grundläggande mänsklig rättighet som ska skyddas i hela EU. Moderaterna kommer att stå upp för varje kvinnas rätt att själv fatta beslut över sitt liv och sin kropp. Därför vill vi skriva in rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, vilket motsvarar EU:s grundlag. Det […]

Ska EU få bestämma över din mark?🌲

EU ska inte bestämma över din mark. Moderaterna ser värdet av en levande landsbygd med ett livskraftigt jordbruk och ett aktivt skogsbruk. En stor del av det svenska välståndet är byggt på att vi har kunnat bruka vår skog på ett hållbart sätt och det svenska jordbruket bidrar till vår försörjningsförmåga. Svenska lantbrukare ser till […]

Upplever du att regelkrångel är ett hinder för företagare?

Upplever du att regelkrångel är ett hinder för företagare? Hjälp oss att stoppa överbyråkratiseringen och regelkrånglet som drabbar svenska företag.   Fler ska vilja starta och driva företag – för fler jobb, högre tillväxt och mer välstånd. EU ska underlätta samarbetet för driftiga människor och motverka onödiga hinder för jobbskapande. Där är vi inte idag. […]

Förenkla reglerna och stärk konkurrenskraften

Förenkla reglerna och stärk konkurrenskraften Att förenkla regler och minska byråkrati för företag kan vara det billigaste och mest effektiva sättet att stärka svensk ekonomi och få igång vår tillväxt, skriver Niklas Borg (M) och Jörgen Warborn (M). Sveriges välfärd och konkurrenskraft vilar på företagens axlar. Utan dem skulle vi ha färre jobb, lägre löner […]

Grävköping

Från Grävköping till Framtidsstaden Linköping är och ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. På sikt kommer vi att passera 250 000 invånare i kommunen. Därför behöver vi fler bostäder, lokaler, parker, skolor och ett större utbud av service och transporter. Vi står inför en spännande stadsomvandling när Linköping behöver utvecklas […]

Färre med försörjningsstöd ska bo i utsatta stadsdelar

Färre med försörjningsstöd ska bo i utsatta stadsdelar För att bli erbjuden bostad i allmännyttans bestånd i Ryd, Skäggetorp eller Berga kommer det att krävas inkomst i form av arbete eller studier framöver. Beslutet är en del i ett större arbete med att minska segregationen i Linköping. Beslutet fattades av Stångåstadens styrelse den 22 april […]