27 juni, 2024

Aktivitetsparken i Skäggetorp är invigd

Aktuellt

“Ta med kompisar, familj och möt nya människor”

Den omtyckta parken har rustats upp för att även fortsättningsvis fungera som en mötesplats för barn, unga och vuxna.

Aktivitetsparken i Skäggetorps stadsdelspark byggdes i början av 2010-talet och är en av de största aktivitetsytorna i Linköping. Parken är en omtyckt plats i Skäggetorp och har genom åren blivit sliten och stora delar av parken har varit i sämre skick.

Fokus för ombyggnationen har varit att skapa en trygg och attraktiv mötesplats för både barn och vuxna, samt att lek- och aktivitetsparken ska bli mer ombonad och färgglad.

Stefan Erikson (M) är kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och var på plats för att inviga aktivitetsparken tillsammans med elever från fritidshemmen på Ulleviskolan och Rosendalsskolan.

– Det är roligt att se hur mycket barnen uppskattar den nya parken. Här finns möjlighet till lek och rörelse för både yngre och äldre barn vilket öppnar upp för att hela familjen kan komma hit, säger han.

En trygg och attraktiv mötesplats för alla

Den upprustade aktivitetsparken får två tydliga entréer som välkomnar besökarna från öst och väst. En fråga som ställdes av ett av barnen var om det går att utöka ytorna med grävsand.

– Det är ett jättebra förslag. En sådan enkel åtgärd kan locka ännu fler människor hit och vi kommer säkert att kunna göra lekytorna ännu bättre nu när vi kommer se hur barnen använder platsen. Miljön och platsen är stor och öppen och man har god överblick som förälder, förklarar Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Alla är välkomna

Utöver gungor finns det klätterställningar av olika slag, fotbollsplan och yta för att sitta i solen eller i skuggan.

– Kommunen har jobbat länge med projektet och det här är en viktig del av arbetet med att utveckla Skäggetorp. Det här gynnar hela området och alla Linköpingsbor är välkomna. Ta med kompisar, familj och möt nya människor, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.