18 juni, 2024

Budget för välfärden och tryggheten

Aktuellt

Nu stärker vi välfärden och tryggheten

Arbetsmiljön behöver förbättras för att skapa goda förutsättningar för förskolepersonal, lärare, undersköterskor och alla andra välfärdsarbetare att göra ett bra jobb. Därför skjuter vi till över 60 miljoner för att stärka grundbemanningen i äldreomsorg, omsorg och förskola, skriver Kristina Edlund (S) och Niklas Borg (M).

I dag samlas kommunfullmäktige i Linköping för att besluta om Linköpings kommuns budget för 2025. Det är den tredje budgeten som Socialdemokraterna och Moderaterna lägger fram och det är en offensiv budget i en tid som kräver handling. Tack vare att vi under de senaste åren tagit svåra – men nödvändiga – beslut har vi möjlighet att göra större satsningar på totalt 217 miljoner för att stärka välfärden och tryggheten.

Vi bor i en fantastisk stad. Här finns alla förutsättningar att leva ett gott liv: öppenhet, nyfikenhet och frihet. Här står kunskap och innovation i centrum. Ett framgångsrikt näringsliv med Saab som kronan på verket ger vår kommun goda förutsättningar. Linköpingsborna präglas av en stark sammanhållning och en vilja att tillsammans forma en bättre framtid för alla.

Men vår stad har också problem. Gängkriminalitet och våld sprider oro och rädsla i bostadsområden. De senaste årens samhällsutveckling har prövat medborgarnas tillit till samhället. Vi socialdemokrater och moderater tog 2022 över styret i Linköping med den uttalade ambitionen att göra det som krävs i kommunen för att vända utvecklingen. Det är ingen enkel uppgift och det kräver att vi arbetar tillsammans med andra aktörer, men det är i svåra tider som vi kliver fram och tar ansvar.

Hög inflation och ökade kostnader har inneburit en ansträngd situation för förskolor, skolor, socialtjänst och omsorgsverksamhet. När inflationen nu sjunkit kan vi i vår budget prioritera välfärdens första linje. Personalen är Linköpings kommuns viktigaste resurs. Arbetsmiljön behöver förbättras för att skapa goda förutsättningar för förskolepersonal, lärare, undersköterskor och alla andra välfärdsarbetare att göra ett bra jobb. Därför skjuter vi till över 60 miljoner för att stärka grundbemanningen i äldreomsorg, omsorg och förskola. Samtidigt kommer stödet till elever med särskilda behov byggas ut för att öka studieron i skolan. Det är viktiga satsningar i en tid när välfärden behöver förstärkningar.

Vi bor i en segregerad stad. Sverige hade under lång tid en stor migration, samtidigt som integrationen inte var tillräckligt bra. Linköping är inte ensam om att vara en segregerad stad, det är dock ingen tröst när vi ser hur barn som bor i segregerade områden redan från början har ett sämre utgångsläge. Vi har stadsdelar där för få pratar svenska och går till jobbet. Det är en situation som utnyttjas hänsynslöst av de kriminella gängen när barn och unga dras in i våldet. Så ska det inte vara. Vi fortsätter förstärka det förebyggande arbetet med satsningar på skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Samtidigt stärker vi upp trygghetsarbetet med bland annat kameror och ordningsvakter.

Denna budget har vi förhandlat med Centerpartiet. Vi är tacksamma för att Centerpartiet tar ansvar i en svår tid med Linköpings bästa för ögonen. Samarbete är viktigt och att orka titta på helheten är nödvändigt för att Linköping även i framtiden ska vara en framgångsrik kommun.

Vi står för ett ansvarsfullt ledarskap för Linköping – i både medgång och motvind. Linköpings utmaningar möter vi tillsammans och vi axlar ansvaret för att göra Linköping till en bättre kommun.

 

Läs budgeten i sin helhet här: Budget för välfärden och tryggheten