20 maj, 2024

Första etappens trygghetskameror sitter uppe

Aktuellt

19 juni, 2024

Första etappens trygghetskameror sitter uppe

För två år sedan installerades den första av kommunens totalt 15  trygghetskameror. Kamerorna är en viktig del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och har haft en avgörande roll i flera fällande domar. 

Den 12 augusti 2022 installerades den första kameran och fram till nu har kommunen installerat totalt 15 kameror fördelade på åtta platser runt om i kommunen. Valet av kamerornas placering har bestämts i samarbete mellan Linköpings kommun och bland annat polisen, Östgötatrafiken samt berörda fastighetsägare. Syftet med kamerorna är primärt att skapa trygga offentliga miljöer.

-Jag har nästan bara fått positiva reaktioner i vårt arbete med kameror på offentliga platser. Många Linköpingsbor känner otrygghet på grund av exempelvis narkotikahandel eller andra händelser, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.


Kartvy över kamerornas placeringar

Viktigt komplement

Kamerabevakning är ett verktyg bland flera som kan hjälpa till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslighet och bidra till att begångna brott kan utredas och lagföras. Undersökningar, både svenska och utländska, visar att kamerabevakning har brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter. 

Den 23 mars 2023 tillsatte regeringen en särskild utredning för att underlätta för kommuner och regioner att använda kamerabevakning i trygghetsskapande syfte. Den färdiga utredningen föreslår nu bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

-Det är bra att regeringen ser över möjligheten att göra det enklare för kommuner att sätta upp kameror. Kommunens kameror är ett viktigt komplement till polisens kamerabevakning och bidrar till att skapa trygga områden och klara upp grova brott, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.