25 mars, 2024

Tidigare start för servicebostäder i Stolplyckan

Aktuellt

Tidigare start för servicebostäder i Stolplyckan

På torsdag den 28 mars kommer social- och omsorgsnämnden att fatta beslut om en tidigareläggning av start av verksamheten vid Stolplyckans servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att externt placerade personer kan flytta tillbaka till Linköping och närmare sina familjer.

Dåvarande Leanlink har sedan tidigare bedrivit verksamhet vid Stolplyckan. Ett omfattande renoveringsarbete av lokalerna har genomförts och nu kan verksamheten bedrivas igen.

– Det är ett glädjande beslut som kommer att möjliggöra att fler kan flytta närmare sina anhöriga och tillbaka till Linköping. Vår ambition är att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att bo kvar i Linköping och nära sina familjer, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande för social- och omsorgsnämnden.

Verksamheten inriktar sig till vuxna personer som är externplacerade, där utformningen av verksamheten tar utgångspunkt i de boendes behov och problematik. Det handlar om lagstadgad verksamhet och biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Verksamheten omfattar totalt 12 lägenheter. Till verksamheten finns en baslägenhet med gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Förslaget innebär att verksamhetens start tidigareläggs och planerad verksamhetsstart är den 1 juni 2024.

Finansiering sker genom hemtagning av externplaceringar samt andra kostnadsreducerande åtgärder som skapar ekonomiska förutsättning för att bedriva verksamheten.