13 maj, 2024

Ska EU få bestämma över din mark?🌲

Aktuellt

EU ska inte bestämma över din mark.

Moderaterna ser värdet av en levande landsbygd med ett livskraftigt jordbruk och ett aktivt skogsbruk.

En stor del av det svenska välståndet är byggt på att vi har kunnat bruka vår skog på ett hållbart sätt och det svenska jordbruket bidrar till vår försörjningsförmåga. Svenska lantbrukare ser till att det finns högkvalitativa livsmedel på hyllorna när vi går och handlar mat och står för ett högt djurskydd.

Däremot ska EU inte komma med onödiga detaljregleringar som hämmar ett aktivt och hållbart skogsbruk i Sverige. Och svenska bönder ska ha goda förutsättningar att göra sitt jobb.

• Svenskt skog – svenskt självbestämmande

• Moderaterna värnar äganderätten för skogs-
och lantbruket

• Moderaterna vill förbättra lantbrukets villkor
genom minskat regelkrångel och tillgång till rätt verktyg

 

Skriv under här!