07 maj, 2024

Upplever du att regelkrångel är ett hinder för företagare?

Aktuellt

Upplever du att regelkrångel är ett hinder för företagare?

Hjälp oss att stoppa överbyråkratiseringen och regelkrånglet som drabbar svenska företag.

 

Fler ska vilja starta och driva företag – för fler jobb, högre tillväxt och mer välstånd. EU ska underlätta samarbetet för driftiga människor och motverka onödiga hinder för jobbskapande. Där är vi inte idag. Men vi kan nå dit genom minskat regelkrångel och färre tillväxthämmande regler. Moderaterna är en tydlig röst i EU för minskad byråkrati. Det måste bli enklare att vara företagare i Europa.

 

Med ditt stöd kommer jag kämpa för att:

  • Stoppa den svenska överimplementeringen av EU-regler.
  • Utveckla principen en in, en ut – så att regelbördan minskar och inte stannar på status quo.
  • Utvärdera befintliga regler och avskaffa de som är otidsenliga.
  • Införa bättre konsekvensbeskrivningar för nya regler.

 

Skriv på här!