12 april, 2024

Nolltolerans mot olovliga bosättningar ger resultat

Aktuellt

Nolltolerans mot olovliga bosättningar ger resultat

Sedan sommaren 2023 har det inte förekommit olovliga bosättningar på kommunal mark, efter att kommunen inlett ett tätare samarbete med polisen. Däremot kvarstår problem med exempelvis övernattning i bilar på otillåtna platser.

I maj 2023 inledde Linköpings kommun och Polismyndigheten ett nytt samarbete för att få bort olovliga bosättningar. Bakgrunden var att grupper av medborgare från andra EU-länder under flera år bosatt sig i läger utan tillstånd, vilket medfört sanitära problem som inneburit stora kostnader för kommunen. Polisen vittnar även om kriminalitet kopplat till bosättningarna.

– Det är viktigt att vi kommer åt problemen med olovliga bosättningar och jag vet att många håller med oss. Jag uppmanar Linköpingsborna att kontakta oss om nya läger skulle uppstå på någon plats. Samma lagar och regler måste gälla alla, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.   

 

Sedan sommaren 2023 har inga läger rapporterats, vilket indikerar att kommunens och polisens samarbete gett resultat. Dock kvarstår problem med personer som övernattar i utlandsregistrerade bilar och olovligen utnyttjar parkeringsytor nattetid. Polisen har kontrollerat fordon och personer på dessa platser. 

 

– Det är bra att vårt samarbete med polisen ger resultat, men vi behöver fortsatt vara på tårna för att komma åt annan form av olaglig verksamhet kopplat till den fria rörligheten, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.   

Fortfarande befinner sig ett flertal EU-migranter i kommunen, de försörjer sig bland annat genom att be om pengar utanför mataffärer, men var de övernattar är inte känt för vare sig kommunen eller polisen. Skulle det uppstå en ny olovlig bosättning på kommunens mark kommer polisen och kommunen agera skyndsamt enligt uppgjord rutin

Vi samverkar fortsatt aktivt kring olovliga bosättningar och tittar hela tiden på olika åtgärder, säger Elin Claesson, kommunpolis.

Fakta
Sedan våren 2023 har Linköpings kommun en utarbetad rutin ihop med polisen om hur arbetet med olovliga bosättningar ska hanteras.

På kommunens hemsida finns information om hur allmänheten kan informera kommunen om någon skulle upptäcka olovliga bosättningar.