16 april, 2024

Ny fotbollsplan i Lambohov

Aktuellt

Nu får Lambohov sin efterlängtade fotbollsplan

Spaden är i backen. Tidigt i sommar kommer Lambohov att få sin efterlängtade konstgräsplan. ”Vi vill ge förutsättningar för att kunna vara aktiv hela livet.”, säger Agneta Lantz (M), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

Nu är arbetet äntligen igång vid MöLA-området strax utanför Lambohov. Här finns sedan tidigare flera naturgräsplaner och Östrias klubbstuga. Vecka 25 (midsommarveckan) är tanken att planen ska slutbesiktigas. 

Fotbollsplanen är kommunal vilket innebär att den kan bokas av samtliga föreningar i Linköping. Planen kommer att få nytt  konstgräs med det beprövade granulatmaterialet. Fortfarande finns det inte något bättre miljövänligt alternativ, även om forskare på Liu försöker hitta lösningar.  

– Efter att ha testat andra material såsom inslag av olivkärnor, med befarade skaderisker för spelarna, ser vi för närvarande inga andra alternativ till granulat. Vi hoppas dock på andra mera miljövänliga alternativ så snart som möjligt, säger Agneta Lantz (M), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

Konstgräsplanen kommer möjjliggöra  flera cuper och göra  området  mer levande även på vintern.Östria själva kommer så småningom också att satsa på att renovera de befintliga omklädningsrummen och cafédelen.

– Äntligen kan vi erbjuda både barn och vuxna i Lambohov en fullgod anläggning. Det känns väldigt bra och vi hoppas att ännu flera vill utnyttja anläggningen, säger Agneta Lantz. Vi vill ge förutsättningar för att kunna vara aktiv hela livet.

Konstgräset i Lambohov är en del i större satsning på idrottsanläggningar som Linköpings kommun nu kommit igång med på allvar. Arbetet med en konstgräsplan i Linghem har påbörjats och beräknas vara klar i senare under sommaren. 

Under året väntar dessutom renovering av Lingvallen och Ryd/Solhaga samt nya fotbollsytor i Ekängen och på Skarpan.   

– Linköping växer och vi gör nu fortsatta investeringar i idrottsanläggningar –  det behövs flera ytor för såväl spontanidrott som för aktiviteter inom föreningslivet, säger Agneta Lantz.