29 april, 2024

Grävköping

Aktuellt

Från Grävköping till Framtidsstaden

Linköping är och ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i. På sikt kommer vi att passera 250 000 invånare i kommunen. Därför behöver vi fler bostäder, lokaler, parker, skolor och ett större utbud av service och transporter.

Vi står inför en spännande stadsomvandling när Linköping behöver utvecklas och anpassas för en större befolkning. Så att fler kan bo, verka och njuta av livet i Linköping.

LINKÖPING KALLAS IBLAND FÖR GRÄVKÖPING!

Det är vi stolta över. Grävarbeten och byggkranar kan vara störande – men det är också positiva tecken på att det satsas och utvecklas. Tecken på jobb och fler och växande företag. Nu jobbar vi för att minska störningar av grävarbeten och att berätta om hur mycket som kommer att hända i Linköping de kommande decennierna! Det kommer att grävas, byggas och utvecklas… massor! Följ med på resan – du är en viktig del av den!

Läs mer:

Grävköping