14 december, 2023

Första spadtaget för Ullevileden

Aktuellt

Första spadtaget för Ullevileden

Under torsdagsmorgonen påbörjades bygget av Ullevileden – en väg som kommer att förbinda Mörtlösa med Tornby och avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen. Ullevileden är ett av kommunens största vägprojekt på flera decennier.

Den nya delen av Ullevileden ska gå från cirkulationsplatsen vid Flemmagatan i Tornby, till Mörtlösa. Genom utbyggnaden av Ullevileden skapas två alternativa vägar som försörjer och förbinder västra och östra delen av norra Linköping. Den nya vägen minskar även risken för att lokala trafikanter använder E4:an.

– Äntligen har vi börjat bygga Ullevileden! Ullevileden är väldigt viktig för att avlasta trafiken i staden och en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla nordöstra Linköping, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Utbyggnaden av Ullevileden innebär att en ny bro ska byggas över Stångån. I dagsläget finns det endast ett fåtal broar över Stångån. Det kan innebära en svaghet i trafiksystemet om en oförutsedd händelse uppstår som innebär att en eller flera broar stängs av.

Förutom cirka 3,5 kilometer bilväg och 3,8 kilometer gång- och cykelväg innebär byggnationen även att ett stort antal miljö- och naturvårdsåtgärder kommer att genomföras, för att stärka växt- och djurlivet och göra naturen mer tillgänglig. Bland annat kommer en ny fågelutkiksplats byggas och en miljö för fåglar och insekter att anläggas.

– Ullevileden blir unik då tusentals ton slaggrus, som är en restprodukt från Tekniska verken, kommer att användas som byggnadsmaterial i gång- och cykelvägen. En stor mängd träd och buskar kommer att nyplanteras och fördröjningsdammar kommer att byggas och utökas, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ullevileden byggs i ett första steg ut med ett körfält i vardera riktning och fyra cirkulationsplatser. En gång- och cykelbana byggs längs med Ullevileden och längs Sunnorpsgatan. Den första etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen börjar byggas nu i december. Planen är att byggnationen av den andra etappen, mellan Gumpekullavägen och Mörtlösa, ska påbörjas i maj 2024. Under sommaren 2026 beräknas hela Ullevileden vara klar. En prognos är att projektet kommer att kosta 450 miljoner kronor.

Mer information om projektet finns på linkoping.se/ullevileden