21 maj, 2024

Fortsatt positiv utveckling för företagsklimatet i Linköping!

Aktuellt

19 juni, 2024

Fortsatt positiv utveckling för företagsklimatet i Linköping!

Linköpings företagsklimat har visat på en stadigt positiv utveckling de senaste åren. Enligt den senaste enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv har staden gjort framsteg som uppskattas av det lokala näringslivet. Moderaterna i Linköping har varit en drivande kraft bakom många av dessa förbättringar genom ett aktivt och engagerat arbete för att stärka dialogen med företagen.

Svenskt Näringsliv presenterade idag sin årliga enkätundersökning om hur företagen upplever företagsklimatet i kommunerna. Resultatet visar att den positiva trenden fortsätter i Linköping. Även om det fortfarande finns områden att utveckla, är det tydligt att företagsklimatet har förbättrats sedan 2019.

 

Moderaterna i Linköping ser dialogen med näringslivet som ett av de viktigaste verktygen för att fortsätta förbättra företagsklimatet. Detta inkluderar enskilda företagsbesök, de uppskattade branschdialogerna som startades förra året, samt den årliga Näringslivsdagen. På Näringslivsdagen, som äger rum torsdag 23/5, kommer vi att möta 200 Linköpingsföretagare för att diskutera och lyssna på deras behov och förslag.

 

– Vi är väldigt glada över att se att företagsklimatet i Linköping fortsätter att utvecklas positivt. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss, men det är tydligt att våra satsningar på dialog och samverkan med näringslivet ger resultat, säger Niklas Borg (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

Moderaterna ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med lokala företag för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i Linköping.