13 mars, 2024

För ett tryggare Linköping – Debattartikel

Aktuellt

För ett tryggare Linköping

Natten till den 7 mars skedde en explosion i Johannelund i Linköping. På adressen finns enligt
uppgift familjen till en misstänkt 17 årig mördare skriven och adressen har med anledning av
det varit under bevakning. Det är inte första gången gängens krig drabbar oskyldiga. Att
regeringen nu föreslår en lagändring som utökar möjligheterna för fastighetsägare att vräka
kriminella som skapar otrygghet i bostadsområden är därför mycket välkommet.

De senaste årens gängbrottslighet har för länge sedan passerat en gräns. Människor som råkat
befinna sig på fel plats har träffats av dödliga kulor. Andra har fått sina hem söndersprängda.
Grannar kan när som helst få sin port bortsprängd eller mötas av personer med tvivelaktiga
uppsåt i trappuppgången. Hemmet, det som ska vara den tryggaste platsen i varje människas
liv, har blivit otryggt. Så ska vi inte ha det, vare sig i Linköping eller övriga Sverige.

Lokalt lägger vi stora resurser på att minska gängens framfart. Vi flyttar ut socialtjänsten för
att vara mer närvarande i olika bostadsområden och vi fokuserar på tidiga insatser bland annat
genom arbetet med Rätt kurva tillsammans med polisen. Vi arbetar också för att motverka
välfärdsbrott, bidragsbrott och olovlig andrahandsuthyrning. De lokala insatserna är många
men kommunen kan inte lösa problemet på egen hand.

Att knäcka de kriminella gängen är därför en av regeringens mest prioriterade uppgifter.
Planen för att trycka tillbaka gängen bygger på tre huvudsakliga delar: att slå hårt mot det
grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga.

Som en viktig del i detta arbete föreslår regeringen nu utökade möjligheter för fastighetsägare
att vräka hyresgäster som har begått grova brott i, eller i närheten av, bostaden. Brotten kan
alltså ha begåtts på ett längre avstånd från bostaden än idag. Det kan exempelvis handla om en
närliggande lekpark, ett torg eller ett grönområde. Dessutom föreslås skärpta regler om
uppsägning även i fall där det är en närstående till hyresgästen som har begått brott, till
exempel ett barn.

Likaså ska brottslighet som leder till hämndaktioner kunna leda till
uppsägning. På så sätt ökar tryggheten i bostadsområden för de laglydiga och oskyldiga
grannarna, och föräldraansvaret stärks. Lagändringen föreslås träda i kraft den 31 maj i år.
Regeringens förslag, tillsammans med våra lokala satsningar, är viktiga steg i arbetet för att
skapa en ökad trygghet i Linköping.

Niklas Borg (M), kommunalråd
David Josefsson (M), riksdagsledamot i civilutskottet