27 mars, 2024

Det hände på fullmäktige i mars

Aktuellt

Det hände på fullmäktige i mars

Förste vice ordförande Linnea Jägestedt (M) sammanfatta vad som hände på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2024 låg stort fokus på hur det gick för de kommunala bolagen under förra året. Men även en hel del debatt och beslut kring olika motioner och interpellationer hanns med under det drygt tolv timmar långa sammanträdet. Bland annat klubbade kommunfullmäktige en planeringsstrategi som kan beskrivas som en plan för översiktsplanen.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Linnea Jägestedt (M) sammanfattar det hon tyckte var viktigast i videon här.