26 mars, 2024

Café Drivbänk nyinvigs på Skylten

Aktuellt

Café Drivbänk nyinvigs på Skylten

Café Drivbänk, tidigare beläget på Kungsgatan, har nu öppnat i nya lokaler på Skylten och bjuder in till invigning efter att ha flyttat sin verksamhet i december.

Café Drivbänk, som sedan sin start 2017 har haft som mål att stärka människors förmåga att bli självförsörjande, särskilt inom café- och restaurangbranschen. Café Drivbänk skapar en företagsliknande miljö och är sedan 2023 en del av arbetsmarknadsinsatserna i Linköpings kommun. I de nya lokalerna kommer verksamheten initialt att fokusera på att laga lättare mat från grunden med lokala råvaror. Under säsongen kommer även grönsaker och rotfrukter från Drivbänks egen odling i Vreta Kloster att användas.

 

Louise Ridderström, enhetschef på Drivbänk, betonar att huvudsyftet är att skapa en bra arbetsplats där deltagarna ges möjlighet att utvecklas för anställning i näringslivet.

﹘ Vårt huvudsyfte är att skapa en bra arbetsmarknadsplats, där deltagarna ges möjlighet att utvecklas för en anställning i näringslivet. För det krävs en företagslik miljö. I Skyltens lokaler kan vi erbjuda mat och kultur i en skön blandning. Välkomna att äta hos oss, du gör skillnad, säger Louise Ridderström, enhetschef Drivbänk.

Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden, ser positivt på nyöppningen och betonar vikten av att stödja människor i att bli självförsörjande.

﹘ Att få se individer som växer och som kommer ut i egen försörjning är fantastiskt. Att vi i Linköping nu bygger vidare på det framgångsrika drivbänkskonceptet med insatser i företagslika miljöer är nödvändigt för att möta det behov som Linköpings företagare har av utbildad arbetskraft, säger Fredrik Lundén.

Café Drivbänks flytt till Skylten innebär på längre sikt att deltagarna i arbetsmarknadsinsatser kan utvecklas i en miljö där kultur och mat är i fokus. Linda Staaf, verksamhetschef för Kulturscener, uttrycker sin glädje över samarbetet och betonar att de tillsammans med Café Drivbänk vill bidra till att göra Skyltenområdet mer attraktivt för invånarna i Linköping.

﹘ Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Café Drivbänk utveckla Skyltenområdet och bidra till att göra det mer attraktivt för Linköpings kommuns invånare. En naturlig mötesplats där upplevelser av olika slag står i fokus. Vi delar intresset för mat och kultur och ser att våra verksamheter går hand i hand för att skapa en hållbar framtid, säger Linda Staaf, verksamhetschef Kulturscener.

Invigningen av de nya lokalerna äger rum den 26 mars kl 12.00 på Skylten, Södra Oskarsgatan 3 A.