24 april, 2024

Färre med försörjningsstöd ska bo i utsatta stadsdelar

Aktuellt

Färre med försörjningsstöd ska bo i utsatta stadsdelar

För att bli erbjuden bostad i allmännyttans bestånd i Ryd, Skäggetorp eller Berga kommer det att krävas inkomst i form av arbete eller studier framöver. Beslutet är en del i ett större arbete med att minska segregationen i Linköping.

Beslutet fattades av Stångåstadens styrelse den 22 april och innebär att personer som har försörjningsstöd inte kommer kunna erhålla en lägenhet i Ryd, Skäggetorp eller Berga, däremot i andra stadsdelar. Beslutet är en del av Socialdemokraternas och Moderaternas politiska program.

– För oss är det viktigt att minska segregationen i Linköping, vi vill se en stad där fler människor med olika socioekonomisk bakgrund möts, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fram till idag har försörjningsstöd godkänts som inkomst för hyreskontrakt inom allmännyttan i hela kommunen. En stor andel av alla som har försörjningsstöd bor dock i de socioekonomiskt utsatta stadsdelarna, vilket är anledningen till att Ryd, Skäggetorp och Berga undantas.

– Vårt syfte är både att stärka stadsdelarna Berga, Skäggetorp och Ryd, samtidigt som jag tror att fler med försörjningsstöd kommer kunna bo i mindre segregerade områden. Stångåstaden täcker inte hela fastighetsbeståndet i Linköping men är ett av de verktyg vi har, säger Jan Österlind (S), styrelseordförande i Stångåstaden.

Beslutet kommer inte innebära stora ökade hyreskostnader för kommunen eftersom hyresnivåerna inte skiljer sig markant åt mellan olika stadsdelar.

–  Att bryta mönster och beteenden är viktigt för att bryta segregationen, det görs nu. Det har ibland lyfts farhågor om att det skulle bli dyrare att teckna hyreskontrakt i andra stadsdelar, men det stämmer inte, skillnaden är inte så stor och nyttan är betydligt större, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Beslutet innebär också att Stångåstaden ska medverka till att sänka kommunens boendekostnader för hyresgäster som uppbär försörjningsstöd. Det ska ske genom att erbjuda 25 hushåll per år en bostad med lägre hyra än den nuvarande, med start 2024. Det kan till exempel röra sig om hushåll där familjesituationen ändrats genom att någon flyttat ut.