14 maj, 2024

Tycker du att aborträtten borde grundlagsskyddas i EU?

Aktuellt

Grundlagsskydda aborträtten.
Allt annat är fel.

Rätten till abort är en grundläggande mänsklig rättighet som ska skyddas i hela EU. Moderaterna kommer att stå upp för varje kvinnas rätt att själv fatta beslut över sitt liv och sin kropp. Därför vill vi skriva in rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, vilket motsvarar EU:s grundlag.

Det betyder inte att vi vill förhandla svensk abortlagstiftning i Bryssel eller att Europaparlamentet ska ha inflytande över vilken vecka svenska kvinnor har rätt att göra abort i. Däremot vill vi se till att rätten till abort garanteras i hela EU. Allt annat är fel.

 

Med ditt stöd kommer jag kämpa för att:

  • Grundlagsskydda aborträtten i hela EU genom att skriva in den i EU:s rättighetsstadga
  • Säkra att svensk abortlagstiftning inte urholkas genom att skriva in den i vår grundlag

 

Skriv under här!