För ett tryggt och
växande Linköping

Lär känna
våra politiker

Viktiga politiska frågor för Moderaterna i Linköping

Ett tryggt Linköping

I vårt Linköping finns ingen plats för kriminella gäng, skjutningar och ungdomsrån. För att bryta utvecklingen krävs både fler poliser i Linköping och kraftfulla insatser från kommunen.

En trygg skola

Linköpings skolor ska präglas av lugn och studiero där de elever som har det tuffast får en riktig chans att klara sina skolgång. Att klara av att gå ut gymnasiet med godkända betyg det bästa skyddet mot utanförskap. 

Med omsorg om Linköpings invånare

Alla Linköpingsbor ska kunna leva med vetskapen att det finns en god vård och omsorg som väntar den dagen det behövs.