Ett tryggt Linköping

I Moderaternas Linköping finns ingen plats för kriminella gäng, skjutningar och ungdomsrån. Linköping, som många andra städer, har drabbats hårt av de kriminella gängen med skjutningar och mord som följd. För oss moderater finns ingen annan fråga som just nu är viktigare att prioritera. Inga Linköpingsbor ska behöva känna oro och rädsla över att röra sig i vår stad.

För att få bort gängen krävs betydligt fler poliser i Linköping, men det behövs också bättre verktyg för polisen. Preventiv avlyssning av gängkriminella, möjlighet att beslagta gängens lyxprylar, ökade straff för gängkriminella samt för de som rekryterar barn och unga till kriminalitet är några av Moderaternas
förslag.

Vi vill stärka kommunens arbete med trygghet ytterligare och satsa på mer kamerabevakning. Kamerabevakning är ett viktigt verktyg både för att förebygga brott och för att fler brott ska kunna klaras upp. Vi vill också fortsätta att bygga ut trygghetsskapande närvaro runt om i kommunen genom att utöka fältverksamheten genom våra områdesteam och utöka både antalet kommunala ordningsvakter och antalet stadsdelar de arbetar i. Vi vill också satsa på fler socialsekreterare som arbetar lokalt i våra olika stadsdelar.

Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt för att långsiktigt komma till bukt med problemen med kriminalitet och en stor del av detta arbete börjar i skolan. Vi vill därför utöka samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att i ett tidigt skede kunna fånga upp barn som riskerar att hamna snett.
Vi vill även stärka det förebyggande arbetet för att förhindra att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk med ett utökat föräldraansvar.

För att Linköping ska upplevas som en trygg stad vill vi särskilt satsa på att bygga bort otrygga platser. Genom att utveckla verktyget Trygghetskartan och öka satsningen på ökad belysning och röjning av buskage kan vi se till att fler platser runt om i Linköping upplevs trygga.

I kombination med de kommunala ordningsvakternas uppdrag med trygg hemgång ska ingen Linköpingsbo behöva avstå från en kväll på stan i för att vägen hem känns otrygg.