05 juni, 2024

Plats för populära stranden i city även i framtiden

Aktuellt

Plats för populära stranden i city även i framtiden

Sedan flera år tillbaka finns det en sandstrand med ett strandfik vid Tullbron i centrala Linköping – en uppskattad plats sommartid. På grund av tidigare planer för hur tågspåren för Ostlänken skulle gå har strandfikets byggnader tidsbegränsat bygglov, som löper ut 1 januari 2025. Eftersom de nuvarande byggnaderna inte kan få permanent bygglov måste de tas bort och platsen återställas när bygglovet löper ut, enligt Plan- och bygglagen.

– För S + M styret är det otroligt viktigt att Linköping är en företagsvänlig kommun. Våra företagare utgör ryggraden i ett växande och levande Linköping och strandfiket vid Stångån är ett fint exempel på hur en driven entreprenörs idéer bidrar till vår stad och där det har skapats unika värden på platsen för medborgarna, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Stångån blir en naturlig mötesplats i framtidens stadskärna

Linköping växer och det gör även vår stadskärna. Med bygget av Ostlänken står vi inför den största stadsomvandlingen någonsin. När vårt nya resecentrum står klart kommer vår stadskärna växa ytterligare norrut på båda sidor av Stångån, i de nya områdena Stadshamnen och Nykvarn samt på Stångebro. Stångån kommer att bli en del av centrala Linköping och en naturlig och avkopplande mötesplats, en del av vårt gemensamma vardagsrum.

Därför vill Linköpings kommun att stranden vid Tullbron ska fortsätta vara en trivsam mötesplats för alla. Sedan några år tillbaka har Linköpings kommun arbetat med att utveckla platsen för en mer permanent lösning för framtiden. Till sommaren 2025 ska kommunen uppföra en ny byggnad på platsen. Stranden, trädäcken och känslan på platsen ska vara densamma. Linköpings kommun ska inte driva någon egen verksamhet i byggnaden, detta ska göras av en entreprenör.

– Strandmiljön i city ska även framåt vara en gemytlig plats med strandfik och aktiviteter för hela familjen, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.