31 maj, 2024

Pressträff – Satsning på förskola och elever i behov av särskilt stöd

Aktuellt


Satsning på förskola och elever i behov av särskilt stöd

Ökad grundbemanning inom förskolan och fler elever med slutförd gymnasieexamen är huvudfokus inom utbildningssektorn när satsningarna för kommunens budget för 2025 presenteras.

Barn- och ungdomsnämnden tillförs 50 miljoner kronor, varav den stora delen kommer att användas till ökad grundbemanning i förskolan.

– Många som jobbar i förskolan vittnar om en ansträngd situation. Jag delar den bilden och tycker det är viktigt att vi ökar på med resurser så att det blir en bra arbetsmiljö för både barn och personal, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Det ekonomiska tillskottet ska även gå till att förbättra för elever med behov av extra stöd, exempelvis genom en utbyggnad av särskilda undervisningsgrupper.

Även gymnasieskolan får extra resurser som riktas till elever i behov av mer stöd. Det rör sig om fem miljoner kronor för att stärka elever som riskerar att inte klara gymnasieexamen. Introduktionsprogrammen, där elever som saknar behörighet till gymnasiet går, växer i omfattning i Linköpings kommun.

– Allt fler har svårt att klara gymnasiet, det är en oroande utveckling som vi behöver vända. En gymnasieexamen är bland de viktigaste faktorerna för att komma in i arbetslivet och vi måste se till att eleverna får rätt förutsättningar att nå dit, säger Linnea Jägestedt (M), ordförande i bildningsnämnden.

Den pågående lågkonjunkturen har lett till att ett flertal kommuner runt om i landet tvingats varsla personal. Att Linköpings kommun trots det ansträngda läget har möjlighet att göra satsningar beror till stor del på ett proaktivt agerande under 2023, då flera skolor och förskolor stängdes i samband med minskade barnkullar. Det har i sin tur frigjort resurser som kan läggas på personal.