Ylva Bjerke

Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Vård- och äldreomsorgsnämnden

Verksamhetschef