Susanne Andersson

Ersättare kommunfullmäktige, Ledamot Vård- och äldreomsorgsnämnden