Mats Fahlgren

Ledamot Arbetsmarknadsnämnden, Ersättare Kommunfullmäktige, Ersättare Social- och omsorgsnämnden,

Koordinator för integration