Daniel Noregran

Ersättare Kommunfullmäktige, Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

Statstjänsteman