29 maj, 2024

Ny satsning möjliggör öppen verksamhet i samarbete med idéburen sektor

Aktuellt

Ny satsning möjliggör öppen verksamhet i samarbete med idéburen sektor

Satsningen, som är en överenskommelse mellan Tillsammans för Linköping (Socialdemokraterna-Moderaterna) och Centerpartiet, handlar om att använda en ny form av upphandling gällande öppen verksamhet riktad mot idéburna organisationer.

Social- och omsorgsnämnden har nyligen antagit en omfattande åtgärdsplan för att få en budget i balans. Innehållet i åtgärdsplanen ställer bland annat krav på flera omställningar och lägger fokus på lagstadgad verksamhet, något som har resulterat i beslut om avveckling av de öppna verksamheterna Lotsen och Re-Aktiva. Genom en överenskommelse med Centerpartiet kan Tillsammans för Linköping nu presentera en ny satsning som kommer att möjliggöra en upphandling av öppna verksamheter. 

-Det här är en ny form av upphandling som knappt använts tidigare, det ska bli spännande att se vad vi kan få för anbud och hur vi kan använda den idéburna sektorn på ett nytt sätt, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande för social- och omsorgsnämnden. 

-Vi skulle ju självklart kunna gå ihop med övriga oppositionen om att skicka pengar till social- och omsorgsnämnden för återstart av verksamheterna. Dock vet vi att mer pengar genom säryrkanden från oss i opposition i fullmäktige inte innebär att några krav följer med och att verksamheten startas igen. För att få förändring krävs att vi sätter oss ner och kommer överens med styret. Det har vi gjort. För vi i Centerpartiet vill få till verklig förändring som innebär en förbättring för våra medborgare. Vi tror också att denna verksamhet genom idéburen sektor faktiskt kommer bli en bättre verksamhet för dem som behöver den, säger Emelie Gustafsson (C), vice ordförande för social- och omsorgsnämnden.

Det som kommer att upphandlas är verksamheter riktade mot individer som behöver stöd som inte omfattas av LSS eller arbetsmarknadsåtgärder. Målgrupperna är personer som exempelvis har psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosociala svårigheter eller neurologisk, fysisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning. En del av målgruppen är de individer som har påverkats av nedläggningen av verksamheterna Lotsen och Re-Aktiva.

Satsningen möjliggörs genom att social- och omsorgsnämnden tillförs 5 miljoner kronor för 2025 och 10 miljoner kronor från och med 2026.