24 maj, 2024

Näringslivetsdag 2024

Aktuellt

En förmiddag för näringslivet

Den 23 maj ägde Näringslivsdagen 2024 rum i Linköping. Fokus låg på innovation och utveckling inom Framtidsstaden Linköping.

Dagen bjöd på insiktsfulla föreläsningar, inspirerande berättelser och värdefulla nätverksmöjligheter. Detta passade perfekt då Linköping nyligen blivit utsedd till Europas mest innovativa stad i EU-kommissionens iCapital Awards. Priset har möjliggjorts genom innovation, utveckling och samarbete, vilket tydligt framkom i de exempel som presenterades under dagen. Ett av dessa exempel var projektet ”Bästa världen” som presenterades av Simon Hjort, lektor på Utbildningsförvaltningen, och Johanna Wittenfeldt, affärsutvecklare på Tekniska verken. Genom ”Bästa världen” får tusentals skolelever i Linköping varje år lära sig hur de kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Ett annat exempel var testbäddscheckarna som möjliggör för företag som SeaPattern att utveckla banbrytande teknik för hållbarhet.

Framtidsstaden Linköping i fokus

Dagen behandlade även den stora stadsomvandling som Linköping står inför, då Ostlänken planeras börja trafikeras år 2035. Projektledare Anna Lamberthz, översiktsplanerare Maria Brengdahl och Mikael Norman presenterade planerna och alternativen för det nya resecentrumet och diskuterade de möjligheter detta skapar för stadens utveckling. Deltagarna deltog sedan i en workshop för att dela sina synpunkter och idéer kring utvecklingen av stationens närområde.

Åsa Borg från Combitech, Magnus Lindberg och Philip Venturi från Wilzéns delade också sina inspirerande företagsresor och betonade vikten av samverkan och ett gott företagsklimat som framgångsfaktorer.

Linköpings kommuns Näringslivsdiamant

Dagen avslutades med utdelning av priser. Linköpings Näringslivsdiamant 2024 tilldelades Andreas Wilzén, grundare av Wilzéns. Han har starkt bidragit till Linköpings utveckling och är en viktig ambassadör för staden.

– Det här priset delar jag med alla mina kollegor, utan dem hade Wilzéns inte varit där det är i dag, säger Andreas Wilzén.

Nytt pris för i år

Det nya priset ”Alla behövs. Alla bidrar.” tilldelades Kanalgården och Gröna gården, Vardaga äldreomsorg, för deras arbete med att hjälpa Linköpingsbor långt från arbetsmarknaden till egen försörjning.

– Det betyder jättemycket för oss att få ta emot detta pris, säger Mona Gillner, verksamhetschef på Kanalgårdens äldreboende.

– Samarbete med näringslivet är absolut nödvändigt för att lyckas med integrationen och att få fler i egen försörjning. Många företag gör stora insatser, vinnaren gör det där lilla extra, som kan tjäna som inspirationskälla för fler, så att Linköping blir ännu lite bättre, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Läs mer om priset: Alla behövs, Alla bidrar: