03 juni, 2024

Knark på Linköpings krogar ska stoppas

Aktuellt

Knark på Linköpings krogar ska stoppas

Nu gör krogbranschen, polisen och Linköpings kommun gemensam sak för att motverka narkotika på krogen.

Annika Krutzén (M), kommunalråd, Jessica Ljung, kommunpolis, Anders Netin, säkerhetsstrateg, Jessica Stille Törnqvist, vd Linköpings innersta, Katarina Nyhammar, vd Kårservice, Karin Elebring, Östgöta kök, Andreas Demir, Brasserie Grand.

I fredags utbildades ett 20-tal anställda på Linköpings krogar i konceptet “Krogar mot knark”. Bakgrunden är ett samarbete mellan krogbranschen, polisen och andra myndigheter som startades i Stockholm för ett antal år sedan. Samverkansprojektet fick under förra året ett nationellt uppdrag att samordna och sprida kunskap om metoden till andra städer. Arbetet finansieras genom Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

– Vi behöver göra allt vi kan i den här frågan. Det ska vara besvärligt både att ta droger eller att sälja droger på krogen, säger Andreas Demir som äger krogarna Brasserie Grand, Horse and hound och L’Étage.

Bland de som gick utbildningen i Linköping i fredags var omdömena mycket positiva. Personal från sex olika krogar deltog.

– En deltagare tyckte att utbildningen var bra, resten tyckte att den var mycket bra, säger Johan Adolfsson, alkoholhandläggare i Linköpings kommun, och delaktig i utbildningen.

Flera av parterna som är inblandade i samarbetet upplever att droganvändningen på krogen har ökat på senare år, men det är svårt att slå fast med säker statistik.

– Man kan se hur många gäster vi har och hur mycket alkohol som säljs, och vår uppfattning är att det inte riktigt står i proportion jämfört med hur det har sett ut tidigare. Visst är en del av gästerna nyktra, men vi ser det här som en antydan om att folk har berusat sig på annat sätt, säger Katarina Nyhammar, vd på Kårservice som driver studentlivets kårhus.

Polisen i Linköping ser mycket positivt på att detta samverkansprojekt tar fart i stan, och är med och håller i utbildningen “Krogar mot knark”. Det är ett projekt som inte har några tidsramar, utan är tänkt att fortsätta kommande år.

– Vi har ett gott samarbete med krogarna och ordningsvakterna. Med den här utbildningen höjer vi nivån ytterligare. Krogpersonalen utbildas i att se tecken på narkotikapåverkan och ska kontakta oss på polisen om de misstänker brott. Det är vårt jobb att ta vid i en sådan situation, säger Jessica Ljung, kommunpolis.

Linköpings kommun är initiativtagare och sammanhållande för att genomföra “Krogar mot knark”.

– Vi har länge arbetat för att våra krogar i stan jobbar enligt modellen ansvarsfull alkoholservering, det är ett krav att både ha kunskaper om det och att efterleva reglerna för att få ha ett alkoholtillstånd. Men vi har också sett ett behov av att kompetensutveckla kring problemen med narkotikapåverkade gäster. Därför ser vi mycket positivt på att det arbete som har gjorts i Stockholm får nationell spridning. Det behövs även i Linköping, säger säkerhetsstrateg Anders Netin, Linköpings kommun.

Att Linköpingsbor “partyknarkar” är långt ifrån bara ett problem för krogpersonal att hantera. Det orsakar stora problem i hela samhället. (S)+(M)-styret i Linköpings kommun ser ett stort behov av ett stärkt samarbete med krogbranschen för att motverka narkotikaanvändning på krogen. Frågan ingår i partiernas politiska program för den här mandatperioden.

– Du som köper droger ska veta att du bidrar till de skjutningar, explosioner och annat våld som förstör för så otroligt många i vårt samhälle. Förutom det mänskliga lidandet leder det till enorma kostnader för exempelvis vår kommun. Pengar som kunde ha gått till skolan, äldreomsorgen, funktionshindrade och byggnation av idrottsarenor. Därför ser jag positivt på den här utbildningen, och allt som motverkar narkotikamissbruket i samhället, säger Annika Krutzén (M), ordförande för social- och omsorgsnämnden

Utöver bättre kunskap hos personal att känna igen tecken på drogpåverkade gäster så kan krogarna göra förändringar i den fysiska miljön.

– Vi försöker bygga bort möjligheten att gömma droger inne på krogen, så att det inte ska finnas skrymslen och liknande. Dessutom har vi ytor inne på toaletterna som försvårar att ta droger där inne, säger krögaren Andreas Demir.

I förlängningen ska konceptet “Krogar mot knark” leda till en tryggare krogbransch och en tryggare stad.

– Intresset är stort bland Linköpings krögare att samverka för att skapa ett tryggare krogliv i vår stad. Det ser vi väldigt positivt på, säger Jessica Stille Törnqvist, vd på Linköpings innersta och samordnare för ett stort antal krogar i stan som är medlemmar i den organisationen.

 

Krogar mot knark

Behöver du hjälp att bli av med ditt missbruk? Det finns hjälp att få!